Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

De Processie start om 10.30u aan het kerkplein!

 

Figuranten

Vanaf 9.45u kunnen alle figuranten zich omkleden in de museumzaal van Palm Breweries. De kledij is gegroepeerd en de naam van de groep is aangeduid. Medewerkers begeleiden je naar je kledij. Na de processie wordt alle kledij in de kerk verzameld.

De wagens getrokken door paarden worden opgesteld op het kerkplein. Alle andere groepen zetten zich per tafereel klaar in de Lakeman. Zodra de processie start, schuiven de paardenwagens systematisch mee in.

 

Bezoekers

Gelieve tijdig aanwezig te zijn. Tijdens de doortocht van de processie worden heel wat straten afgesloten. Parkeren op het kerkplein is niet mogelijk. In de omliggende straten (Robbroekstraat, Genovevastraat, Sint-Niklaasstraat, Heerbaan...) is parkeren geen probleem. Het dorpsplein wordt ingenomen door de kermiswagens zodat ook hier geen parkeergelegenheid is. Het parcours dat wordt gevolgd kan u verder op deze site vinden.