Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Beste bezoeker,

“Mooie tradities moeten in ere worden gehouden, jaar na jaar!” En zo blikken we terug op alweer een mooie editie van de processie in Steenhuffel, op Pinksteren 20 mei 2018.

Meer dan 700 figuranten hebben mee vorm gegeven aan de processie. 

Dit mooi stukje erfgoed in Klein-Brabant wordt zeer sterk gewaardeerd door jong en oud, van kortbij en van veraf:

- 10 paardengetrokken en kleurrijk versierde wagens

- meer dan 120 kleuters en kinderen uit de lagere school

- ruim 100 chirojongens en -meisjes

- ruim 80 muzikanten in 2 Steenhuffelse muziekbands

- een 10-tal heiligentaferelen: beelden worden rondgedragen en legendes over de heilige Genoveva worden tot leven gebracht

- 4 verschillende generaties: van dopelingen tot overgrootouders

 

100 jaar na de bevrijding schonken wij in de editie 2018 speciale aandacht aan wereldoorlog 1. Een groep soldaten, gekostumeerd zoals in de serie 'in Vlaamse velden', bracht dit thema tot leven. Kleutertjes brachten hulde met klaprozen, die eveneens verwijzen naar de Vlaamse velden. Zij waren vergezeld van de doedelzakspelers van de 'Dun Deagh music band' uit Sint-Niklaas. 

Het thema over Jeanne d'Arc was aan haar 2de editie toe. Schildknapen in vernieuwde kostuums, en met een handgemaakt zwaard en schild, gaven dit historisch thema vorm. 

BEDANKT AAN ALLE DEELNEMERS, HELPERS, SPONSORS,... om je steentje bij te dragen!!

Het komende jaar zijn we in volle voorbereiding voor onze feesteditie in 2019 naar aanleiding van 140 jaar processie Steenhuffel. Daarom was er geen mandenvlechter te zien in de processie. De wagen wordt omgebouwd. In 2019 neemt deze wagen deel om de unieke Steenhuffels glasramen van onze Genovevakerk - in maquette op de nieuwe wagen - uit te beelden. Ook meerdere gastgroepen zijn van de partij en er wordt een foto-expositie voorbereid. Bij deze een warme oproep om foto's te bezorgen van processie edities van de afgelopen 139 jaar. Geef ze aan één van de comitéleden of mail ze naar genovevaprocessie.steenhuffel@gmail.com en wij zorgen dat ze volgend jaar worden gepubliceerd.

Iedereen van harte welkom om de Sint-Genovevaprocessie op 9 juni 2019 opnieuw mee te beleven, mee vorm te geven en als helpende en/of steunende hand mee mogelijk te maken.

 

Het processiecomité

 

 

Actueel 2018

28. apr, 2018
Vernieuwen wagens
Er wordt ook dit jaar weer grondig gerenoveerd door een handvol vrijwilligers. Zo zullen zowel de duivelwagen als de chiro-wagen opgefrist zijn tegen Pinksteren.
3. apr, 2018
Herstel vaandels
De processievaandels die meegedragen worden in de thema's Genoveva, Heilig Sacrament en de Mariawagen worden de komende jaren door vrijwilligers en professionele restaurateurs volledig hersteld.
1. mrt, 2018
Subsidies
Mede dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en Cera kunnen we de processietraditie in Steenhuffel blijven in stand houden. Bedankt voor dit financiële duwtje in de rug!
Genoveva-gevel-wimpel