Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Beschermcomité - Uw steun

“De kracht van een volk berust op traditie”, is een gekend motto. Reeds van oudsher kennen we in Steenhuffel de traditie van de Genovevaprocessie op Pinksterenzondag. Processie houden kan niet gratis en brengt jaarlijks kosten met zich mee: onderhoud en opmaak van de wagens, huur van kledij en attributen,... Om dit evenement mogelijk te maken, kunnen we rekenen op steun van bedrijven en sympathisanten. Als je ook graag jouw steentje bijdraagt dan kan dit op het volgende rekeningnummer:

 BE 48 9791-3113-6527

 

Met jouw steun en dankzij de inzet van 10-tallen vrijwilligers is het mogelijk om mooie tradities, zoals de Genovevaprocessie in Steenhuffel, in ere te houden. Een welgemeende dankuwel!