Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Archief

Doorheen de jaren werd de processie van nieuwe thema's en groepen voorzien. Op deze subpagina's wordt een chronologisch overzicht van de vernieuwingen die werden doorgevoerd vanaf 2000.

In 2003 waren de weersomstandigheden te slecht en werd de processie afgelast.

In 2012 kon de processie niet uitgaan omwille van de wegwerkzaamheden en de opengebroken straten.

Nieuwe affiche 2006

2006
Aankondiging processie
De affiche om de processie aan te kondigen wordt aangepast.
De vernieuwde affiche

In de prijzen 2004

2004
Gouden klakson
Processie editie 2003 kreeg de trofee 'de gouden klakson' uitgereikt. Deze nominatie wordt eenmaal per jaar toegekend door het streekmagazine Klakson.
Uitreiking van de 'gouden klakson' aan het processiecomité