Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Archief 2008

In een foto-overzicht worden de vernieuwingen van de editie 2008 weergegeven.

Wereldoorlog I