Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Nieuwe thema's edities 2000 - 2003

Ieder jaar worden een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Deze worden hieronder in een foto-overzicht weergegeven.

Programmaboekjes
Herauten openen de processie
Omroeper verwelkomt de omstaanders
Graaf & gravin van Steenhuffel-Maldeghem
Landelijk leven - herder met schapen
Landelijk leven - ezel
Vruchten van de aarde
Tonnenwagen met rentmeester - brouwer Theodoor le Cornet
Omroeper geeft uitleg bij het thema 'heiligenverering'
Sint-Rochus