Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Archief 2006

In een foto-overzicht worden de vernieuwingen van de editie 2006 weergegeven.

Missionarissen van Steenhuffel: wereldburgers
Sint-Rochus in levende lijve
Genoveva met brandende kaars. Omroeper geeft uitleg bij dit tafereel.
Danshulde aan H. Genoveva door chiromeisjes
Doopsel - ouders met gedoopt kindje
Doopwagen