Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Herauten van weleer openen de processie.
Begeleiders en 3 roofvogels nemen deel.
Wagen van de missionarissen is omgebouwd tot feestwagen.
Gastgroep uit Zepperen, dorpje nabij Sint-Truiden, neemt deel met Genovevathema.
Genoveva in vol ornaat.
Zepperen heeft net als Steenhuffel, Genoveva als patroonheilige.
Genovevakerk met unieke glasramen uit de 16de eeuw.
Koor Amicale uit Malderen.
Feestelijke lunch bij 140 jaar Genovevaprocessie.