Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Archief 2004

In een foto-overzicht worden de vernieuwingen van de editie 2004 weergegeven.

Kippenkweek
Mandenvlechter
Onderwijs in de zusterschool
Kinderen met oud speelgoed
Respect voor milieu
Danshulde aan H. Genoveva door dansgroep 'Belgica'
Kruis van Christus
Muzikale hulde door Foreverband