Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Historisch luik

Ruiters

Graaf en Gravin van Steenhuffel-Maldeghem, vergezeld van twee pages

Valkenier

Wapenschild Steenhuffel

Evocatie parochie door Belgica

Bedevaarders Scherpenheuvel (actief & rustend op huifkar)

Vijftien mysteries van de rozenkrans

Landelijk leven in Steenhuffel

Herder met schapen

Herderinnetjes

Ezel

Mandenvlechter

Kippenkweek

Vruchten van de aarde

Boeren en boerinnen

Open wagen met kleuters

Onderwijs in Steenhuffel

Ontspanningsleven van Steenhuffel

Tonnenwagen met rentmeester-brouwer Theodoor Cornet

Concertband Steenhuffel

Kinderen met oud speelgoed

Dansgroep Krokus