Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Zeven sacramenten

Huwelijk

Doopsel

                Ouderparen met doopkindjes

                Beeld Kindje Jezus

                Eerste Communie

Vormsel

Biecht

Ziekenzalving

Priesterschap

Eucharistie