Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Hulde aan Heilige Genoveva

De patronesheilige Genoveva staat centraal in de processie in Steenhuffel. Aan haar is daarom ook een apart thema gewijd.

Vendelzwaaiers brengen op hun manier hulde aan de Heilige Genoveva. De taferelen die in dit thema worden uitgebeeld, worden toegelicht door een omroeper. In de processie worden de volgende taferelen tot leven gebracht:

1. Jonge Genoveva geneest moeder van blindheid

2. Genoveva redt Parijs van de Hunnen

3. Genoveva redt Parijs van de hongersnood

4. Genoveva met brandende kaars

Genoveva werd geboren rond 422 in Nanterre, in de buurt van Parijs. Haar Keltische naam betekent ‘dochter van de rechtvaardige’. Zij zette zich vanaf haar 15de levensjaar in voor haar naasten. In de geschiedenis is Genoveva een groot voorbeeld van toewijding en volharding. De legende verhaalt dat ze reeds op zeer jonge leeftijd haar moeder van blindheid geneest.

Tijdens de rooftochten van de Hunnen in het Romeinse Rijk werd de stad Parijs bedreigd. De inwoners wilden wegvluchten uit de stad, maar Genoveva, de latere patronesheilige van Parijs, riep de inwoners op om in de stad te blijven. Ze stelde voor om alle platbodemschepen te laten zinken en de bruggen naar de vaste oevers te vernielen. Dit werd gedaan en Attila, de koning van de Hunnen, had het zeer moeilijk om bij de houten ommuringen te geraken. De Parijzenaars verdedigden hun stad met veel moed. Attila ontstak in woede omdat zijn aanvallen mislukten en dat een meisje hém, de Gesel Gods, durfde te weerstaan. Maar hij bewonderde toch de inwoners en droop af naar het zuiden. De veroveringen door de Hunnen worden sinds de editie 2005 uitgebeeld in de processie.

Daarnaast zou Genoveva de Parijzenaars gered hebben van de hongersnood tijdens een belegering van de stad. Zij zorgt ervoor dat twee lege schepen de belegerde stad kunnen verlaten en dat deze – beladen met proviand – de stad weer veilig kunnen binnenvaren. Deze legende wordt in de processie tot leven gebracht door een boot volgeladen met proviand.

 

Ten slotte verhaalt een legende dat Genoveva ’s nachts in het gezelschap van een dienares op weg is naar de kerk. De dienares draagt een brandende kaars. Onderweg worden ze opgewacht door de duivel die de kaars uitblaast. Genoveva neemt de kaars over en deze gaat spontaan opnieuw branden. Deze gebeurtenis werkte inspirerend voor heel wat kunstenaars die Genoveva meestal met een brandende kaars in de hand afbeelden. Sinds de editie 2006 is dit tafereel opgenomen in de processie.

 

Praalwagen met Genoveva

De koperen troon en de praalwagen met Genoveva stonden decennia lang symbool voor dit thema. De praalwagen wordt traditioneel voortgetrokken door de chiro-jongens.

 

Koperen Troon  met Genoveva

 

Danshulde door chiromeisjes

De dansgroep van de Chiromeisjes brengt hulde aan de H. Genoveva.

Putteken

Putteken symboliseert de aanbidding van Genoveva tegen allerlei ziekten, zoals het spruw. Bedevaarders hielden hiervoor halt bij het putteken dat zich naast de kerk bevindt.