Sint-Genovevaprocessie Steenhuffel

Heiligenverering

Sint-Cecilia

Sint-Jozef

Onze-Lieve-Vrouw, met aankondiging door omroeper

Sint-Rochus

In levende lijve

Beeld